"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

عاشق و عالم

جمعه, ۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳ ق.ظ
عاشق
بدون عمل نیست،
هرچند عالم
بی عمل می ماند...


* مرحوم استاد حاج شیخ علی صفایی حائری(عین. صاد)...
  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • جمعه, ۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳ ق.ظ
  • سید.م