"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

سه سالگی

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۱۰ ق.ظ
سلام
با سه ساله شدن فداک
دوباره برگشتم...
  • موافقین ۱۰ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۱۰ ق.ظ
  • سید.م