"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

عبودیت سنج

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۳۸ ق.ظ

از وضع نماز

این اتصال و پیوند

می شود فهمید...

  • موافقین ۸ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۳۸ ق.ظ
  • سید.م