"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

بلا

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۱۲ ق.ظ
به راستی
آدمی
بدون معرفت
از ″ذکرها″ هم بهره نمی گیرد...
  • موافقین ۹ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۱۲ ق.ظ
  • سید.م