"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

اعتماد به خود

پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۹ ق.ظ
اگر توانایی های انسان
برای حل مشکلات زندگی‌ش
و برای رساندنش به هدفش
کافی هستند
پس چه نیاز به وحی و رسول و ولیّ؟...
  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۹ ق.ظ
  • سید.م