"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

ولایت ۲

سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۵۹ ق.ظ

باید احساس نیاز کرد به ولیّ

و این، راهش

اعتماد نکردن به کفایت انسانی است...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۸:۵۹ ق.ظ
  • سید.م