"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

نقد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۲۴ ب.ظ

آقای رئیس جمهور!

این صحبت شما

درباره ی نقد معصومین

آیا از خدا بود؟ یا از خودتان؟...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۲۴ ب.ظ
  • سید.م