"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

سختی های جبهه ی حق

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۰۷ ب.ظ

چه شده ما را

که بر خدا تکیه نمی کنیم

و بر اذیت های کفار

صبوری نمی کنیم...


* هر کس بخواهد تکیه کند، باید بر خدا تکیه کند...

  • موافقین ۲ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۰۷ ب.ظ
  • سید.م