"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

برای امر به معروف

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۱۵ ب.ظ
اگر سیدالشهدا
برای امر به معروف قیام کردند،
یعنی اگر یزید می پذیرفت
و شرابخواری و ظلم را کنار می گذاشت
سیدالشهدا دیگر بیعت می کردند؟...
  • موافقین ۱ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۱۵ ب.ظ
  • سید.م