"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

مروری کوتاه بر سبک زندگی غربی ۵

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹ ق.ظ
الگوی مسکن
با نوع معماری برون‌گرا
و به اصطلاح باز و ″Open″
طراحی شده
و رعایت عفت
در برخوردهای دو جنس مرد و زن
در این نوع معماری
به شدت سخت است...

* از زمینه های بی حجابی...
  • موافقین ۲ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹ ق.ظ
  • سید.م