"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

زبان مریضی ها

پنجشنبه, ۲ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱ ق.ظ
حتی خودت هم
برای خودت نمی مانی...

* بیایید به بی وفایی هر چه نزد خودمان است، حتی خودمان هم، معتقد شویم و به دنبال تنها با وفای هستی باشیم...
  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۲ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱ ق.ظ
  • سید.م