"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

تکثیر نسل

سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۴۱ ب.ظ
فرزند آوری
با راحتی نمی سازد
که
″یک مجاهدت بزرگ است″...


* جمله ی آخر، فرموده ی ولیّ فقیه است.
  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۴۱ ب.ظ
  • سید.م