"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

جهاد

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ

تمام زندگی ما

″جهاد″ است و مبارزه

اکبر و کبیر و اصغر...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ
  • سید.م