"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

بلا

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۳۴ ق.ظ

از یک جایی به بعد

تو را فقط ″بلا″ می بَرد...

  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۳۴ ق.ظ
  • سید.م