"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شب هشتم(آخر)

دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷ ق.ظ

علت اسارت در دین

عدم ولایت پذیری

و آزادی از دین

در ولایت پذیری است...

  • موافقین ۹ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۷ ق.ظ
  • سید.م