"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شب هفتم

يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۵ ب.ظ

علاوه بر آزادی از دنیا

باید به آزادی از دین هم رسید

که عمرو بن قیس

چون نخواست امانت های مردم نزد او

ضایع شوند

سید الشهدا را یاری نکرد

و رفت امانت داری کند...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۵ ب.ظ
  • سید.م