"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شب دوم

سه شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷ ق.ظ

برای حل مسأله مان با دنیا

و انتخاب یک سبک زندگی

محتاج دگرگونی تلقّی هایمان

از ″خود″ و ″دنیا″ هستیم

و این شناختِ خود و دنیا ضروری است...

  • موافقین ۶ مخالفین ۰
  • سه شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۷ ق.ظ
  • سید.م