"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

شب اول

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۵ ب.ظ

ثروت اندوزی یا ترک دنیا

سوسیالیست یا لیبرالیست

جاهلیت یا اسلام

آرامش یا آسایش

این ها مسأله های ما با دنیاست

و چگونه و با چه معیاری باید آن را

حلّ و انتخاب کرد...

  • موافقین ۴ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۵ ب.ظ
  • سید.م