"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

اعتماد به آمریکا

پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۰۵ ب.ظ

برخی باید‌ خودشان

حتما یک بار هم که شده

مصدق شوند

تا دیگر مصدق‌ نشوند...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۰۵ ب.ظ
  • سید.م