"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

فدایت ۱۴

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ق.ظ

شهید

عاشق مردم بود

تا اینکه شهد عشقِ خدا را

نوشید...


* تقدیم به فرزندشهید...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ق.ظ
  • سید.م