"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

انسان

جمعه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹ ق.ظ

ظلومِ جهولِ ضعیف

یئوسِ کفورِ خلق شده از عَجَل،

این ها تعریف همان موجودی است

که در خُسر است

إِلّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ ...

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • جمعه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹ ق.ظ
  • سید.م