"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

از روی نی

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵ ق.ظ

خواهرم! تو بخواهی

جان می گیرم

و قرآن می خوانم...

  • موافقین ۵ مخالفین ۰
  • دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵ ق.ظ
  • سید.م