"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

زشت و بد صدا

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۴۱ ق.ظ
پنهانی آمیزش کردن
سحرخیزی در طلب روزی
محتاط بودن
آری، از کلاغ هم می شود آموخت...
  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۴۱ ق.ظ
  • سید.م