"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

فدایت ۲

جمعه, ۲۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷ ب.ظ

دست بالای دست بسیار است

اما بالای دست فدایی تو، دیگر نه...* فلیس فوقه بر...

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • جمعه, ۲۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۷ ب.ظ
  • سید.م

نظرات  (۱)

  • مسعود دهقان
  • احسنت
    زیبا بود