"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

گله از ″مردم″ بود
که تا سختی راه را دیدند
حضرت را تنها گذاشتند
که الناس عبید الدنیا...

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۴ مطلب با موضوع «مرد» ثبت شده است

۱۳
مهر
با "غیرت" او
من آزادم
از حصار هوس ها...
۰۷
شهریور
مردها، به سربازی نرفتن زن ها اعتراض نمی کنند
مردها اصرار به تماشای ورزش زن ها از ورزشگاه ها ندارند
مردها در مجلس انگلستان از زنان حاضر در مجلس پوشیده ترند
مردها به دنبال انجمن های حقوق مردها نیستند...
* اصلا خدایی که جنس ندارد، چرا باید جنس مذکر را بر مونث ترجیح بدهد؟ دلیلی ندارد...
۲۷
مرداد

سر به زیر بودنت

سر آرایششان را

زیر سؤال می برد...

۲۴
مرداد
آنچنان سخت،
که حُسنُ التَّبَعُّلِ زن
"جهاد" نام گرفت...