"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

دست بالای دست بسیار است

اما بالای دست فدایی تو، دیگر نه...* فلیس فوقه بر...

استخر

سونا

جکوزی و...

و تو خود را پاک نکردی...


*سلام بر تو ای ماه پاکی ها

باید
آمادگی "حیات"
داشته باشی...


فدایت، چیزی از جنس واژه شهادت...
** ... بل أحیاء...
(آل عمران/۱۶۹)

زلال شادی ها

مکدر می شوند

دل نبند...

زیانبارترین سودی است که مومن به دست آورده
آری، "ثروت" از ۲ گرگ درنده هم زیانبارتر است. 
و کمترین زیانش برای مومن این است که به
برادر مسلمان خود بگوید تو مال و ثروتی نداری
و اینگونه دست رد بر سینه ی "خواستگار" بزند...

برای بعضی چه تلخ است رفتنت

برای برخی چه شیرین

برای منی که مات و مبهوت رفتنت را می نگرم

نمی دانم، تلخ یا شیرین؟

بیا این شب آخر، رمضان بودنت را به رخ گناهانم بکش...

یوسف بود و فراق پدر

عشق برادر

سال ها دوری

یوسف چشمش به جمال پدر و برادر روشن شد

- اما بنیامین، دلت آمد بعد از من این کار را کردی؟

- پدر فرمود اگر توانستی فرزندانی داشته باشی که زمین را از تسبیح گویی خدا پر کنند، این کار را بکن...

- پروردگارا! این مخلوق زیبا چیست؟

- کنیز من حواء. آیا دوست داری که ... ؟

- تا زنده ام تو را سپاس خواهم گفت...

خداوند او را در خواب فرو برد

بیدار شد، چه می دید؟شگفتا!

چه زیبا و خوش سخن

تو کیستی؟

حواء در پاسخ گفت

چنان که می بینی، مخلوق خدا هستم...


*ادامه دارد...

مدارس راهنمایی

دبیرستان

و حتی گاهی دانشگاه ها

آری، بهترین های امت رسول الله، متأهل ها

و اشرار امت، مجردهایند...

پنهانی آمیزش کردن
سحرخیزی در طلب روزی
محتاط بودن
آری، از کلاغ هم می شود آموخت...

در این راه

معنا ندارد

اما وجود دارد...