"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

ای خدای

حتی من...* یا إله العاصین...

تا یار که را خواهد

و میلش به که باشد...* این شعر از بنده نیست.. 

کجا بیایم

الوعده وفا...

وقتی تاج سری
که تاج بر سری...

تا بیست و دوم

بهمن ماهِ درون

چیزی نمانده...
* یا مقلب الأحوال...

(فرازی از زیارت امیرالمومنین)

نکند ادعای شیعه بودنم
مرا پشت درت نگه داشته...
* صادقانه می گویم که محبّم...

هفتاد و دو روز دیگر

هفتاد و دو نفر

و صد و دوازده روز دیگر

بیست میلیون نفر

"راه های" رسیدن

 به خدا 

فقط "یکی" است...


* بزرگ راه اسلام...

زیارت خانه خالق
روزی افراد لایق...

صادرات نور خوب پیش می رود

امان از تحریم وارداتش...


* و این قصه ی بیت النور من است...

در دنیایی که همه ی لذت ها کنارت باشند

عرصه بر تو تنگ خواهد شد...* ... فإن له معیشة ضنکا...

(طه/۱۲۴)

باید در جواب بعضی گفت:

ذبح نفرمایید...* من مدحک فقد ذبحک...

(غرر الحکم)

می گویند نزد کریم

با دست پر رفتن

بی ادبی است...* یا امام رضا(علیه السلام) شما پندارید که اصلا دستی ندارم، پس ظرفش هم از شما...

ازدواج

مغایر کسب فضیلت

- اِنصَرِفِی...** برگرد که اگر مغایر بود، حضرت مادر ازدواج نمی کردند ...