"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

"فداک"

الف قامتت که خم شد، نام باغت شد "فدک"

یک بار از رحم به دنیا
اینبار از خود، به ملکوت...
فقر خودساخته
گریبان انقلابی های پیروزی را می گیرد
که اهداف را فراموش کرده
به اسراف و اتراف و تنبلی و خوشگذرانی
روی می آورند...
راستی
چه شد که
پس از ۴۰ سال،
مشکلِ سر راه انقلاب
از نوع اقتصادی است؟...

* اگر پاسخش را بیابیم، در پیدا کردن راه حل، کمکمان می کند...
اگر مشکل اقتصادی امروز
از ″مفسدان″ اقتصادی
و ″سوء مدیریت″
و ″ضعف مدیران″
سرچشمه گرفته است،
پس کار ما
با ″تربیت″ شروع می شود
سپس تا ″فقه سیاسی حکومتی″ و ″اقتصادی″ ادامه می‌یاید...

* راه‌کار را جدی بگیریم و سطحی برخورد نکنیم...
عاشق
بدون عمل نیست،
هرچند عالم
بی عمل می ماند...


* مرحوم استاد حاج شیخ علی صفایی حائری(عین. صاد)...
سلام
با سه ساله شدن فداک
دوباره برگشتم...

در ازدواج هایمان نیز

نصف دینمان احراز نمی شود

همانطور که

نمازهایمان معراجمان نشده...


* ازدواج نصف دین را احراز می کند، و نماز معراج مؤمن می شود، مشکل از زوجین و نمازگزاران است...

از امکانات کم
بهره ی زیاد گرفتن است
نه امکانات زیاد...
که او نعمتی دهد
و ما از سرمستی آن نعمت
از او غافل و دور شویم...


از وضع نماز

این اتصال و پیوند

می شود فهمید...

به راستی
آدمی
بدون معرفت
از ″ذکرها″ هم بهره نمی گیرد...
اگر توانایی های انسان
برای حل مشکلات زندگی‌ش
و برای رساندنش به هدفش
کافی هستند
پس چه نیاز به وحی و رسول و ولیّ؟...
آموزش و یادگیری
مسائل ازدواج و خانواده
لازم است
اما از شفاعت رسول و‌ آل رسول
برای خوب همسرداری کردن
بی نیاز نیستیم...
هجده بهار
و این همه ثمر؟...


* به راستی سرّش در چیست که در هجده سال می توان قرن های بعد را هم از وجود خود بهره مند کرد؟